пʼятниця, 17 березня 2023 р.

Cтворення Української Центральної Ради (1917)


З 13 до 20 березня розгорнуто книжкову виставку "УНР: поєднати національне і соціальне визволення".

17 березня 1917 р. у Києві з ініціативи Товариства українських поступовців за участю українських політичних партій, громадських і культурних організацій було утворено Українську Центральну Раду (УЦР) як представницький орган українського народу. УЦР не була парламентом у класичному розумінні, оскільки створювалася, розвивалася і діяла в початковий бурхливий період Української революції 1917 – 1921 років. Але вона формувалася в демократичний спосіб і ній були представлені й національні меншини тогочасної України.

Головою Української Центральної Ради
було обрано видатного історика
та громадсько-політичного діяча
Михайла Сергійовича Грушевського.
Українська Центральна Рада, відображаючи тогочасні настрої переважної більшості українського народу, намагалися поєднати його національне і соціальне визволення, що знайшло своє поетичне відображення в наступних рядках П. Тичини:
Ой, що в Софійському
заграли дзвони, затремтіли,
Не білі голуби-янголи в небі полетіли.
Ой, там збиралися під прапори,
під соняшні ще й сині. Віднині
Не буде більше пана у вільній Україні!

Провідну роль у Центральній Раді відігравали дві ліві партії: Українська соціал-демократична робітнича партія і Українська партія соціалістів-революціонерів та ліберально демократична Українська партія соціалістів-федералістів. 

Ці партії ще з початків свого існування сповідували ідею автономії України у складі федеративної демократичної російської республіки та невмолима логіка розвитку національно-визвольного руху змусила ці партії наприкінці 1917 р. стати на самостійницькі позиції.

Будинок Української Центральної Ради
При всіх помилках і недопрацюваннях УЦР, зумовлених як внутрішніми , так і зовнішніми чинниками, її головним здобутком стало проголошення ІІІ Універсалом в листопаді 1917 р. Української Народної Республіки та її державне усамостійнення IV Універсалом у січні 1918 р.
Найважливішим законодавчим актом УЦР стало схвалення у квітні 1918 р. Конституції УНР (Статуту про державний устрій, права і вільності УНР), яка стверджувала республіканську форму державного правління з парламентарним режимом. Цим актом УЦР засвідчила прагнення європеїзувати українське суспільно-політичне та соціально-економічне життя. 
(За матеріалами https://nubip.edu.ua/node/88639#:~:text=17%20березня%201917%20р.,як%20представницький%20орган%20українського%20народу.)
Пропонуємо для віртуального ознайомлення матеріали книжкової виставки:Революція, проголошення УНР//Моя країна-Україна/Сокол А. В., Конечна О. М.-Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2004.-С.13.
В доступній формі дитині розповідається про перший український уряд, його завдання та значення .

Солдатенко В. Ф. Проект "Україна". 1917-1920 рр. Постаті/В. Ф. Солдатенко.-Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.-511 с.
У книзі подані короткі матеріали про тих, хто стояв біля витоків відродження нації, розробляв платформу Української революції, керував її втіленням в життя, очолював політично-координаційний центр національної державності-М. Грушевського, В. Винниченка, М. Міхновського, Д. Дорошенка, П. Христюка, С. Голубовича, М. Порша та багатьох інших. Всі вони залишили достатньо рельєфний слід у житті нації. Їх прізвища фігурували в сотнях і тисячах важливих, іноді-справді доленосних документів, вчинків і дій багато в чому залежав вектор розвитку великого європейського народу на одному з переламних рубежів вітчизняної історії.Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського/ Упоряд., підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., прим. А. П. Демиденка.-Київ, Веселка, 1992.-551 с.:іл.
Вперше під "дахом" однієї книжки зібрано такий многогранний і цінний матеріал про життя та діяльність Михайла Грушевського. "Хто такі українці і чого вони хочуть", "Звідки пішло українство і д о чого воно йде", "Вільна Україна", "Якої ми хочемо автономії і федерації", "На порозі нової України"-ці та інші праці великого українця про українську державність і сьогодні актуальні.

Український національно-визвольний рух і державотворчі процеси у 1917-1921 рр.//Історія української державності/Малик Я., Вол Б., Чуприна В.-Львів: Світ, 1995.-С.78-148.
Подаються відомості про створення та діяльність Центральної Ради, проголошення автономії України, державотворча діяльність цього періоду.


Михайло Грушевський//100 видатних українців.-Київ: Видавництво Арій, 2006.-С.294-299.
Розповідь про трагічне життя видатного вченого та історика, лицаря української визвольної боротьби М. С. Грушевського. Своєю натхненною працею та патріотичними ідеями він навіки вписаний до вічної книги пам'яті українського народу.
Символом діяльності УЦР 
стали наступні поетичні рядки, 
написані навесні 1917 р. одним з її засновників 
Миколою Вороним:
За Україну
З огнем завзяття
Рушаймо, браття,
Всі вперед!
Слушний час
Кличе нас,
Ну-ж бо враз
Сповнять святий наказ!

За Україну, за її долю,
За честь і волю, за народ.
Ганебні пута
Ми вже порвали
І зруйнували
Царський трон!
З-під ярем
І з тюрем,
Де був гніт,
Ми йдем на вольний світ!

Немає коментарів:

Дописати коментар