понеділок, 15 листопада 2021 р.

Гендерна рівність

З 8 до 18 листопада представлено інформаційну викладку "Гендерна рівність-ознака сучасності"

Демократизація та гуманізація сучасного українського суспільства передбачає орієнтацію нашої держави на встановлення єдиних загальнолюдських принципів і стандартів, на їх природні засади, що є важливими для всього світового співтовариства.
Одним із найвагоміших загальнолюдських принципів є принцип рівності – визнання того, що всі люди мають бути рівними між собою незалежно від будь-яких особливостей. Однією з таких особливостей людини є її стать. І те, що має бути цінністю і для людини, і для держави, іноді стає перешкодою до реалізації особою своїх прав. Ця особливість нерідко стає руйнівною у процесі реалізації принципу рівності основних прав та свобод людини. Останнім часом у всіх сферах життєдіяльності людини зросла актуальність питань, пов’язаних із гендерною рівністю. Світовий процес формування конституційного законодавства характеризується декларуванням у ньому принципу рівних прав і можливостей. Конституційне закріплення рівності статей є характерним нарівні з такими особливостями, як національна і расова незалежність, мова, віросповідання, соціальне походження, політичні переконання та інше.
Важко повірити, але ще 16 років тому в Україні був прийнятий закон, який спрямований на встановлення рівності для жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства.
Що передбачає Закон України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків?
Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права.
Закон про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків передбачає, серед іншого, такі положення:
утвердження ґендерної рівності;
недопущення дискримінації за ознакою статі;
запобігання та протидія всім проявам насильства стосовно жінок;
забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;
забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків;
підтримка сім’ї, формування відповідального материнства і батьківства;
виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності;


Попри те, що українське законодавство констатує забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків, гендерна нерівність все ще залишається проблемою для України. Саме тому, потрібна консолідація зусиль на всіх рівнях, з об’єднанням спроможності держави, міжнародних інституцій та громадських організацій, для просування паритету для обох статей не тільки на рівні законодавства, але у всіх сферах суспільства.

Немає коментарів:

Дописати коментар